Contact

Samen in beleving

Nassaulaan 16
2011 PJ Haarlem
06 41 84 11 06
info@jojos-thuiszorg.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam nr: 67387624
Lid van beroepsvereniging V&VN.

JoJo’s Thuiszorg is lid van de Coöperatie Zelfstandige Zorgprofessionele U.A. en tevens aangesloten bij de Geschilleninstantie van de Coöperatie Zelfstandige Zorgprofessionals. U.A. De Geschilleninstantie is opgesteld conform de Wet kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) en erkend door het ministerie van VWS. Naast de Geschilleninstantie beschikt de Coöperatie Zelfstandige Zorgprofessionals U.A. over een klachten functionaris.
Infomatie over de klachtenregeling is te vinden op de website geschilleninstantie.nl

JoJo’s Thuiszorg is ook ingeschreven in het kwaliteitsregister van V&VN

Momenteel is er nog ruimte voor nieuwe cliënten.
Je kunt je aanmelden via info@jojos-thuiszorg.nl.

 
Jojo's Thuiszorg is aangesloten bij Coöperatie de ZorgProfessional